Verslag Algemene Ledenvergadering 29 mei jl.

In onderstaande presentatiesheets is zichtbaar welke onderwerpen er zijn besproken tijdens de algemene ledenvergadering op 29 mei jl.

Aanwezigen:
Plaatsvervangend voorzitter Chris van Essen
Secretaris Madelon Friskes
Penningmeester Patricia Hogeweg
Algemeen bestuurslid Bart de Baar.

Er waren 25 inschrijvingen op de algemene ledenvergadering, 9 leden hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om de vergadering bij te wonen. Tijdens deze vergadering is allereerst ingegaan op de vragen die vooraf gesteld zijn door onze leden, namelijk waarom wij het belangrijk vonden deze ALV in te lassen. Tevens is er ruimte gegeven aan de leden om vragen dan wel opmerkingen te kunnen plaatsen.

Ondanks dat wij betreuren hoe zaken zijn verlopen zijn wij toch verheugd een ieder te kunnen melden dat de club voort blijft bestaan. Ons nieuwe bestuur ziet er na unanieme instemming van alle aanwezigen (waarvoor dank) als volgt uit:

Voorzitter; Bart de Baar
Vice Voorzitter: Chris van Essen
Secretaris: Madelon Friskes
Penningmeester; Patricia Hogeweg

Een nieuw bestuur betekent ook nieuwe plannen, deze zullen wij in de komende weken aan jullie bekend maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *